Tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel ligt aan de Hollandsche IJssel het gemaal ‘Abraham Kroes’. Deze poortwachter van de Watertuin –qua watermanagement een technisch hoogstandje – zorgt ervoor dat we in de diepste polders (6.76 m onder NAP) van Nederland droge voeten houden.

Dit gemaal verzorgt de bemaling van de Prins Alexanderpolder en de Zuidplaspolder. Uniek in Nederland is dat dit gemaal zowel een poldergemaal als een boezemgemaal is. Een poldergemaal pompt water van lager naar hoger niveau in de polder. Een boezemgemaal zorgt dat polderwater uit de boezem, hier de Ringvaart, wordt uitgemalen naar de rivier. Deze zeldzame combinatie van polder- en boezembemaling is ondergebracht in één gebouw.

Een bijzondere plek dus om tijdens een 'Ommetje Abraham Kroes' even bij stil te staan: zie ook www.beleefzuidplas.nl/wandelen