Zuidplas is door Nederland Zoemt verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland 2021.

Onze gemeente zet zich bijzonder in om van de gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen, aldus Nederland Zoemt.

Zo worden de bermen bijvriendelijk beheerd, zodat wilde bijen genoeg voedsel hebben. Op veel plekken wordt gefaseerd gemaaid en blijft het maaisel een paar dagen liggen. Zo krijgen insecten de tijd om te verkassen. De jury van Nederland Zoemt is ook erg te spreken over de samenwerking van de gemeente met tal van partijen. Zo wordt in Zuidplas samengewerkt met waterschappen, agrariërs, natuurorganisaties, bedrijven, onderwijs en bewoners om te zorgen voor meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.

Helft alle bijensoorten bedreigd

Al die inzet om wilde bijen ook in de stad een plek te bieden is broodnodig. In Nederland zoemen 358 soorten wilde bijen, maar de helft van alle soorten is bedreigd. Ze hebben enorm te lijden van de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstening en ons ‘traditioneel’ groenbeheer. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur én voor de mens. Zo’n tachtig procent van ons groenten, fruit en andere eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bijen.

Zuidplas nog bijvriendelijker

Op vrijdag 5 november, Natuurwerkdag, nam wethouder Schuurman in Zevenhuizen de prijs in ontvangst. De gemeente kreeg een insectenhotel, 25m2 bloembollen, 25m2 bijvriendelijke planten en advies cadeau. De bollen en planten gingen meteen de grond in: basisschoolleerlingen, betrokkenen en buurtbewoners gingen direct na de uitreiking aan de slag.

  •