De rivier de Rotte ontstond 4500 jaar geleden in deze omgeving door overstroming van de veenlaag een waddengebied. De zee kon door een aantal stroomgaten binnenstromen waardoor slib werd afgezet en het gebied in een moeras veranderde. Daarna kwam door klimaatverandering veenvorming op gang en werd het westen van Nederland รฉรฉn aaneengesloten veengebied. Het water zocht zijn weg terug naar de zee door de zogenaamde veenstromen. De Rotte is hier รฉรฉn van. Doordat het veen als brandstof (turf) werd gebruikt veranderde het landschap in watervlakten. Deze zijn later weer drooggemalen waardoor polders zijn ontstaan. Deze fietstocht langs de Rotte maakt gebruik van het bestaande fietsknooppunten netwerk, met een klein uitstapje.

Meer informatie: www.rotta-natuur.nl/images/folders/Oorsprong_van_de_Rotte_fietstocht.pdf