Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas is de netwerkorganisatie voor het promoten, initiëren en stimuleren van culturele uitingen in de gemeente Zuidplas.

SCNZ doet dit onder andere door het geven van, beperkte, financiële bijdragen aan organisatoren van culturele activiteiten (vanuit een door de gemeente beschikbaar gesteld budget) en door het (laten) organiseren van diverse evenementen, zoals in het recente verleden Z-Uitmarkt en Koning Zuidplas. Via de website www.scnz.nl worden culturele activiteiten via de agenda bekend gemaakt. Via info@scnz.nl kan men informatie aanleveren (over bijv. komende uitvoeringen) dan wel vragen stellen aan het bestuur.